666slotclub หยุดและเลิก

666slotclub หยุดและเลิก

เราคือ Apogee LLP และเราเป็นผู้ให้คำปรึกษา

666slotclub ด้านคดีกับกลุ่มสสารมืดที่เรียกว่า X-o4 ซึ่งถือสิทธิบัตร Galactic No. 40419513934343 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘สิทธิบัตร’) สิทธิบัตรซึ่งแนบสำเนามานี้ อธิบายถึงแนวคิดของการประกอบตัวเองที่ขับเคลื่อนโดยพันธะไฮโดรเจนในสิ่งมีชีวิตใดๆ ศาลทั่วทั้งกาแลคซีได้ยึดถือความถูกต้องของสิทธิบัตรที่อธิบายถึงหน้าที่ทางชีววิทยา ดูตัวอย่าง กองทุนรวม Alpha Centauri Investment Fund II v. Interstellar Hivemind ดังนั้น X-o4 จึงมีสิทธิพิเศษในการใช้ไฮโดรเจนในตัวเองโดยสิ่งมีชีวิตใดๆ

เมื่อวาน (ตามปฏิทินที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานของคุณ เป็นแบบโซล) X-o4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ เพื่อให้ชัดเจน สมาชิกในสปีชีส์ของคุณแต่ละคนใช้พันธะไฮโดรเจนในการประกอบดีเอ็นเอของมัน ดังนั้นในช่วงเวลาใดก็ตาม เผ่าพันธุ์ของคุณร่วมกันละเมิดสิทธิบัตรของ X-o4 ถึง 12 พันล้านครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘กิจกรรมที่ละเมิด’) ทุกกรณีของกิจกรรมที่ละเมิดจะทำให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้และไม่สามารถแก้ไขได้ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ X-o4 ดังนั้น X-o4 จึงเรียกร้องโดยที่ปรึกษาว่ามนุษยชาติยุติการใช้เนื้อหาที่จดสิทธิบัตรทันที

ดังที่คุณทราบ บริษัทของเราประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงบริษัท Fission500® เราได้ยิน (และพ่ายแพ้) ข้อโต้แย้งทั้งหมดที่คุณอาจทำเพื่อต่อต้านการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของ X-o4 ในการควบคุมการใช้เนื้อหาที่จดสิทธิบัตรแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วและไม่แพง เราจะกำจัดการคัดค้านที่คุณคาดไว้ด้านล่าง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับในรายละเอียดที่มากขึ้นและอ้างอิงอำนาจอื่น ๆ ในกรณีที่เรื่องนี้เข้าสู่การดำเนินคดี

เรื่องราวไซไฟฟรีเพิ่มเติมจาก Futures

ประการแรก หัวข้อที่จดสิทธิบัตรนั้นไม่ชัดเจน ตามความหมายของ 25 G.S.C. § 2456(A)(2)(b)(i) เราได้ทำการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่รู้จักอย่างละเอียดถี่ถ้วนและยืนยันว่ามีเพียงรูปแบบชีวิตบนโลกเท่านั้นที่ใช้วิธีการที่ซับซ้อนและมีค่านี้ (ในทางทฤษฎี เราทราบดีว่าเส้นเลือดในดาราจักรแอนโดรเมดามีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างน่าทึ่ง แต่ชีววิทยาพื้นฐานของพวกมันนั้นแตกต่างโดยพื้นฐานจากของมนุษยชาติ และจากเนื้อหาที่จดสิทธิบัตรแล้ว)

ประการที่สอง มนุษยชาติไม่สามารถอ้างว่า X-o4 ไม่ได้ดำเนินการในทันทีเพื่อใช้สิทธิ์ของตน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จดหมายนี้ถูกส่งภายใน 24 ชั่วโมงของ Earth จากความรู้ของ X-o4 เกี่ยวกับกิจกรรมการละเมิด (โดยเฉพาะ X-o4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษยชาติจากการชมสารคดีธรรมชาติเรื่อง ‘Weird Life in the Milky Way’ บันทึกการบริการ Galcast ของ X-o4 จะยืนยันลำดับเหตุการณ์ของการดูโปรแกรมนี้ของ X-o4) ไทม์ไลน์ที่คล้ายกันนี้ถูกมองว่าเป็น สมเหตุสมผลและเหมาะสมแม้กระทั่งกับสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเวลาซึ่ง X-o4 ไม่มี

ประการที่สาม การซื้อ X-o4 นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ แทนที่จะประดิษฐ์ขึ้น เทคโนโลยีนี้ มีการจัดตั้งขึ้นมาแต่โบราณว่าสิทธิบัตรเช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น ๆ สามารถโอนย้ายและโอนสิทธิได้โดยเสรี ไม่สำคัญว่า X-o4 ซื้อสิทธิบัตรหลังจากเรียนรู้การดำรงอยู่ของมนุษย์ ในทำนองเดียวกัน ราคา X-o4 ที่จ่ายสำหรับสิทธิบัตร (6.53 เหรียญสหรัฐ) ไม่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวที่สำคัญคือ (1) X-o4 ถือสิทธิบัตร; และ (2) การดำรงอยู่ของมนุษยชาติละเมิดสิทธิบัตร

กล่าวโดยย่อ X-o4 สามารถและจะขอคำสั่งห้ามที่กำหนดให้มนุษยชาติยุติกิจกรรมการละเมิดทั้งหมดได้ หากจำเป็น แต่ X-o4 ไม่ได้เห็นอกเห็นใจต่อสภาพการณ์ของมนุษย์ X-o4 เป็นกลุ่มธุรกิจที่รู้แจ้งที่กระตือรือร้นที่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับปัญหานี้ X-o4 ยินดีที่จะอนุญาตสิทธิบัตรแก่มนุษยชาติสำหรับ 50% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติ (ชำระเป็น cryptoducats เท่านั้น) อย่างต่อเนื่อง หากมนุษยชาติยอมรับข้อเสนอนี้ เราขอให้มนุษยชาติลดกิจกรรมที่ละเมิดใดๆ เพิ่มเติมโดยวางตัวเองในการระงับการแช่แข็ง ในขณะที่ที่ปรึกษาของมนุษยชาติได้สรุปข้อตกลงใบอนุญาต (เราสามารถจัดหาเทคโนโลยีไครโอเจนิกส์ได้ในราคาเล็กน้อย หากมนุษย์ยังไม่เชี่ยวชาญ) 666slotclub