เว็บสล็อต ปกป้องลูกฟุตบอลยุโรป

เว็บสล็อต ปกป้องลูกฟุตบอลยุโรป

UEFA และ Terre des hommes เว็บสล็อต ได้เปิดตัวเว็บไซต์เกี่ยวกับการปกป้องเด็กในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะ รวมถึงหลักสูตรออนไลน์สี่หลักสูตรสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันยูฟ่า และ แตร์ เดอ ฮอมส์ หลังจากการปรึกษาหารืออย่างถี่ถ้วนและถี่ถ้วนกับสมาคมสมาชิกทั้ง 55 แห่งของยูฟ่า ได้พัฒนากรอบการคุ้มครองเด็กที่มุ่งสนับสนุนยูฟ่าและสมาชิกในการทบทวนหรือใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องและปกป้องเด็กจากการล่วงละเมิดและ/หรืออันตรายและ 

จัดการกับข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยของเด็กและคนหนุ่มสาวโดยไม่คำนึงถึงอายุ ความสามารถหรือความสามารถ เพศ ชาติพันธุ์และภูมิหลังทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา และรสนิยมทางเพศ ได้รับการเน้นย้ำโดยประธานยูฟ่าที่งาน UEFA Congress 2017 ในเฮลซิงกิและชุดเครื่องมือ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2020“เด็กๆ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเล่นกีฬา รวมถึงฟุตบอล” Fanny Bellier จาก Terre des hommes กล่าว “มันทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น แต่ยังมีความผาสุกทางสังคมและอารมณ์ด้วย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้อย่างแท้จริง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ สามารถฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนาน และไม่ตกอยู่ภายใต้อันตรายและการล่วงละเมิดใดๆ Terre des hommes ร่วมกับยูฟ่ามุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็กและรักษาสิทธิเด็กในวงการฟุตบอล”

นโยบายการปกป้องเด็กของยูฟ่า ร่วมกับชุดเครื่องมือออนไลน์สำหรับสมาคมสมาชิกและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อุทิศให้กับการปกป้องเด็กในฟุตบอลยุโรป ได้สร้างชุดเครื่องมือขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุความเสี่ยงและช่วยป้องกันหรือลดโอกาสของอันตรายที่เกิดขึ้นตลอดจนการดำเนินการตอบสนองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการเหตุการณ์ใด ๆ อย่างเหมาะสม

ในการนำการปกป้องดูแลเด็กไปปฏิบัติและทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงบวก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานหรือสัมผัสกับเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและให้ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าใจทั้งการป้องกันและวิธีรับมือ

แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน

ที่ทำงานโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเด็กในวงการฟุตบอล เช่น ผู้ฝึกสอน แพทย์ นักขับรถ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ มันตอบสนองความต้องการของพวกเขาสำหรับพื้นที่เสมือนเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้อื่นในสาขาและเพิ่มทักษะของพวกเขา

ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงข่าวสารล่าสุดและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลและการป้องกัน ตลอดจนเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อสร้างการสนทนาในหัวข้อ

แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของชุดเครื่องมือปกป้องเด็กและหลักสูตรออนไลน์อีก 4 หลักสูตร ซึ่งช่วยให้บุคคลเข้าใจปัญหาในการปกป้องในเชิงลึก ชุดเครื่องมือประกอบด้วยแนวทางและแม่แบบ เช่น จรรยาบรรณ เครื่องมือประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการนำการคุ้มครองเด็กไปปฏิบัติบนเว็บไซต์มีหลักสูตรออนไลน์เชิงโต้ตอบสี่หลักสูตร ที่ สร้างขึ้นโดย UEFA และ Terre des hommes เกี่ยวกับการปกป้องเด็กในวงการฟุตบอล ซึ่งสอดคล้องกับชุดเครื่องมือการปกป้องของ UEFA ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

การให้ความรู้เรื่องการปกป้องเด็กในวงการฟุตบอล:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกป้องเด็กในวงการฟุตบอล รวมถึงแนวคิดหลักและความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองเด็ก หลักสูตร 15 นาทีนี้มีไว้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล รวมทั้งผู้ปกครองการปกป้องเด็กสำหรับโค้ช:หลักสูตร 45 นาทีนี้รับทราบบทบาทสำคัญของโค้ชในการปกป้องเด็ก ช่วยให้พวกเขาระบุสัญญาณของการล่วงละเมิด สถานการณ์ความเสี่ยง และวิธีตอบสนองต่อข้อกังวลในการป้องกัน

การดูแลเด็กสำหรับเจ้าหน้าที่:หลักสูตร 30 นาทีนี้มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงาน

โดยตรงหรือโดยอ้อมกับเด็กในวงการฟุตบอล ช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตนในการป้องกัน และวิธีที่พวกเขาสามารถดำเนินมาตรการป้องกันหรือรายงานข้อกังวลใด ๆ

ศูนย์ประสานงาน คุ้มครองเด็ก:การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เฉพาะทางมากขึ้น เช่น หน่วยงานประสานงานหลักในการปกป้องคุ้มครอง หรือผู้ติดต่อหลักในการป้องกัน ภายใน 45 นาที หลักสูตรครอบคลุมความรับผิดชอบในการปกป้องจุดโฟกัส ขั้นตอนการส่งต่อคดีไปยังหน่วยงานเฉพาะทางและ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และวิธีจัดการกับสถานการณ์เมื่อเด็กเปิดเผยว่าตนถูกล่วงละเมิด สร้างขึ้นจากหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานและโค้ชเว็บสล็อต